via dialoog betekenis en waarde creëren voor mensen en organisaties
Oprichter Sjoerd Papa: verbinden, verdiepen, verduurzamen

In 3 stappen op weg naar betekenis en waardecreatie

ZINWAARTS, de naam zegt het al. Mensen en organisaties bijstaan op hun weg van meer betekenis en waarde creëren. Voor zichzelf of hun organisaties. Dit kan iedereen toch makkelijk zelf zul je misschien denken. Zeker, maar wat mensen meestal vergeten is hier hun omgeving in mee te nemen. Er ligt een enorm onbenut potentieel verscholen in de omgeving van mensen en organisaties. Het persoonlijke gesprek, de dialoog, is de sleutel tot dit potentieel. Het voeren van een dialoog is de manier om tot afgewogen en duurzame beslissingen te komen. Drie kernwoorden vormen de pijlers van onze werkwijze: verbinden, verdiepen en verduurzamen. Hierdoor kunnen we betekenis en waarde creëren voor mensen en organisaties via (stakeholder)dialoog.

Verbinden

Alles wat zich in ons hoofd of lichaam afspeelt wordt beïnvloed door onze omgeving. En vice versa. Dat geldt ook voor organisaties en hun medewerkers. Wij helpen een verbinding te maken met die omgeving d.m.v. stakeholderdialoog. Zo ontstaan er meer mogelijkheden voor mensen en organisaties om betekenis en waarde te creëren. Voor zichzelf en hun omgeving.

Verdiepen

Ondernemen of besturen betekent verbinding maken met alle belanghebbenden. Om succesvol te zijn is luisteren een voorwaarde. Echt luisteren betekent je verdiepen in de ander door persoonlijk contact te maken, vragen te stellen en vooral niet te oordelen. Op zoek naar de diepere laag met gedeelde waarden en gemeenschappelijke belangen. We helpen je met luisteren, naar jezelf en je omgeving.

Verduurzamen

Geloven in de kracht van verbinding is openstaan voor duurzame verbondenheid. De SDG’s zijn een mooi voorbeeld van duurzame doelen die ons allen verbinden maar die ook betekenis en waarde geven. Geestelijke gezondheid, eerlijk werk voor iedereen, duurzaam materiaal gebruik en partnerschappen zijn doelen waar wij een bijdrage aan leveren met onze activiteiten.