dialoogversterkers

onze diensten

We begeleiden stakeholderdialogen

we begeleiden stakeholderdialogen
DELA innoveert

Dialoog is een positieve, verbindende manier om met medewerkers, stakeholders, inwoners en belanghebbenden een gelijkwaardig gesprek aan te gaan. Daardoor levert dat In kleine of grotere kring verrassende inzichten, antwoorden of oplossingen op. Met een dialoog zorg je voor draagvlak en betrokkenheid bij een belang dat het individuele overstijgt. Opzet en regels bepalen de kwaliteit van een (stakeholder)dialoog. Samen met de inzet van een onafhankelijke dialoogleider bepaalt dat de uiteindelijke kwaliteit van de uitkomsten. Daarom begeleiden we stakeholderdialogen. Zoek jij nieuwe inzichten uit verschillende invalshoeken die tot een geheel gesmeed kunnen worden? Een stakeholderdialoog biedt voor elke organisatie succesrijke kansen op betekenis- en waardecreatie voor de lange termijn. Denk jij na over een dialoog met bijvoorbeeld medewerkers of stakeholders? Laat het ons weten, we begeleiden stakeholderdialogen voor elke organisatie met onafhankelijke begeleiding op maat!

We stimuleren en activeren dialoog

we stimuleren en activeren dialoog
Utrecht Verandert (foto Henni Bunnik)

Een dialoog is een geweldige bron van informatie. Het is een richtinggevend instrument met een  hoge betrokkenheid van de deelnemers. Maar dialoog moet ook zichtbaar zijn. Mensen moeten weten dat een bedrijf of overheidsinstelling de dialoog belangrijk vindt en daar ruimte aan geeft. Niet voor een keer maar op regelmatige basis. We stimuleren en activeren dialoog en maken hem zichtbaar voor je. Zo dragen we bij aan een hogere betrokkenheid van medewerkers en andere stakeholders bij jouw organisatie. In kantoren en publieke ruimtes bijvoorbeeld via de GreenHub, een sociale en plantrijke ontmoetings- en ontspanningsruimte. De GreenHub biedt een doorlopende oplossing voor het activeren van dialoog, het zichtbaar maken van thema’s en het aanjagen van nieuwe inzichten. Wil jij meer weten over dialoogactivatie? Bel nu 06 4842 4843.

We helpen met dialoogcoaching

We helpen met dialoogcoaching om je vaardigheden te verbeteren
Sjoerd Papa coacht

Het voeren van een dialoog is een effectieve manier om tot afgewogen en duurzame beslissingen te komen. Met het voeren van een dialoog haal je meer uit jezelf en je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een stakeholderdialoog rondom betekenisvolle thema’s. Met een dialoog haal je wijsheid op, creëer je draagvlak en kom je tot oplossingen. En daar is een reden voor. Een dialoog is nl. geen debat of uitwisseling van meningen en er zijn duidelijke spelregels aan verbonden. Dat bepaald de kwaliteit. Wil jij ook aan de gang met het instrument van de jaren 20? Dat kan! We helpen met dialoogcoaching, bijvoorbeeld project teams, een OR of ledenraad. Samen bepalen we de vorm die het beste bij jullie organisatie past. We helpen met dialoogcoaching en verbeteren je vaardigheden zodat jullie snel zelf verder kunnen. Wil jij meer weten over de voordelen en mogelijkheden van dialoog op het werk? Neem dan nu contact op voor een inspirerende kennismaking! 

Groene werkplek? GreenHub! bekijk de animatie

SDG impact

de doelen waaraan wij bijdragen

3
gezondheid & welzijn
8
eerlijk werk
12
verantwoorde productie & consumptie
17
partnerschap om doelstellingen te bereiken
Zinwaarts

Nieuws

over de brug komen door stakeholderdialoog

Over de brug komen door stakeholderdialoog?

Met o.a. 13 bijdrages uit verschillende maatschappelijke invalshoeken voedde VNO NCW de Bilderbergconferentie 2020. In de publicatie “Over de brug komen” herken ik een duidelijke roep om dialoog met stakeholders …

Wordt stakeholderdialoog de nieuwe heilige graal?

Wie kunnen organisaties helpen bij het vaststellen van hun bestaansrecht? Hoe nemen we de juiste beslissingen bij lastige vraagstukken? Stakeholderdialoog biedt kansen en oplossingen. Ik wil weten of stakeholderdialoog de nieuwe …

GreenHub in de Ik Zorg shop Zeist

GreenHub in de Ik Zorg shop in Zeist

Vandaag met het team 50/50 van Leger des Heils een GreenHub in de Ik Zorg shop in Zeist geplaatst. Een perfecte aanvulling op dit nieuwe initiatief om meer mensen in …