Waardecreatie, op korte of lange termijn, start met een verschil maken voor anderen. Dit kun je doen door je beleid en activiteiten te richten op de uitgangspunten people, planet, profit en purpose van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De beste manier om inhoud te geven aan waardecreatie is om op een evenwichtige manier invulling aan deze vier gebieden te geven en daarbij input te gebruiken van alle belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie. Het nut van de stakeholderdialoog is om hier goed vorm aan te geven. De dialoog geeft zicht op het grotere geheel en biedt nieuwe inzichten, kaders en antwoorden op uitdagende vragen of problemen.

Wat zijn stakeholders?

Belanghebbenden of stakeholders zijn mensen of organisaties die invloed ondervinden van of kunnen uitoefenen op het behalen van de doelstellingen van een bepaalde organisatie. Zo kunnen stakeholders beslissen over het bestaansrecht van een organisatie. Zonder hun steun houdt een organisatie op te bestaan. Stakeholders zijn te verdelen in twee groepen; primaire en secundaire waarbij de eerste groep de belangrijkste is. Per thema kunnen de stakeholders variëren.

Voorbeelden van stakeholders zijn:

  • Medewerkers
  • Klanten  
  • Leveranciers
  • Aandeelhouders
  • Inwoners
  • Maatschappelijke organisaties

Wat is een stakeholderdialoog?

het nut van een stakeholderdialoog

Een stakeholderdialoog is een dialooggesprek rond een bepaald thema met stakeholders. Dit kan elke vraag of probleem zijn waar een organisatie mee verder wil en waarvoor brede input van belang is. Het nut van een stakeholderdialoog kan dus per organisatie verschillen. Bij een dialoog horen specifieke regels en uitgangspunten, de belangrijkste zijn;

  • luister met aandacht en respect; iedereen is even belangrijk,
  • geef geen oordeel over wat je hoort en kijk verder dan je eigen opvatting, 
  • meningen worden naast elkaar gelegd; er is geen sprake van het overtuigen van de ander. 

Om dit proces in goede banen te leiden is het verstandig om een onafhankelijke dialoogleider aan te stellen. Deze kan er voor zorgen dat er in een gelijkwaardige sfeer gesproken wordt en dat het doel van de dialoog gerealiseerd wordt.

Wat zijn de voordelen van een stakeholderdialoog?

Een stakeholderdialoog kent vele voordelen: onderlinge samenwerking, kennis uitwisseling en reflectie. Door de veilige setting maken deelnemers hun wensen en verwachtingen makkelijker kenbaar. Tijdens een dialoog ligt de nadruk niet op wat een organisatie doet maar hoe het gedaan wordt. Door de verbindende manier van het gesprek ontstaan er nieuwe inzichten, kaders en antwoorden rondom het gespreksthema. De dialoog creëert bij alle partijen draagvlak en een beter beeld van de complexe werkelijkheid. Met een onafhankelijke dialoogleider kan ook de opdrachtgever als een gelijkwaardige partij aan de dialoog deelnemen. Geïnteresseerd? Download hier ter inspiratie de uitkomsten van de stakeholderdialoog Privacy na overlijden.