Circulair ontmoeten, werken en ontspannen? In de GreenHub kan het allemaal! Materialen, vorm en functie, alles ademt circulariteit. Ontdek de GreenHub en zie hoe circulair, groen en sociaal perfect samengaan.

ontdek de GreenHub

Multifunctioneel concept

Materialen, vorm en functie, de GreenHub ademt circulariteit. Waar beter dan in deze circulaire ontmoetingsruimte kun je aandacht geven en vragen voor bijvoorbeeld de SDG’s? Door de planten zakt het stressniveau en keert de rust in je hoofd al snel terug. Zittend in doel 12 en omringd door planten en SDG signs begint dan een ontspannen gesprek. Want dat is het doel van de GreenHub: faciliteren van dialooggesprekken, ontspanning bieden op de werkplek met levend groen en social impact realiseren. Ontdek de GreenHub als SDG dialoogbol: de signs bieden zichtbaarheid en input voor een dialoog met medewerkers, klanten of inwoners.  ZINWAARTS levert met de GreenHub een bijdrage aan de SDG doelen Gezondheid (3), Eerlijk werk (8), Duurzame inkoop (12) en Partnerschappen stimuleren (17).

Soms is rond beter

De principes van de circulaire economie vinden hun oorsprong in de natuur. De cirkel is het symbool van eeuwigdurende voortgang, van eenheid en heelheid. De cirkel of kring is de oervorm die van oudsher de natuurlijke vorm voor een gesprek is. Verder weten we dat de ruimten waarin mensen samenkomen gesprekken beïnvloeden. Door daar rekening mee te houden verbeteren we de kwaliteit van een gesprek. Neem de binnenzijde van een bol (in z’n omtrek ook een cirkel), die geeft een gevoel van geborgenheid en ondersteunt de menselijke maat. We zijn dus op ons gemak. Samen met de cirkelvorm beïnvloedt dat aantoonbaar onze manier van communiceren. Naast aandacht geven en ontvangen leidt de dynamiek van de cirkel tot openstaan en leren. Dat zijn kwaliteiten die de transitie naar een circulaire economie flink versterken. 

Samen kom je verder

De circulaire economie draait om partnerships en dat is wat ZINWAARTS vanaf de eerste dag nastreeft. Met kussens van circulair vilt uit het atelier van sociale ondernemers i-did en met inclusieve menskracht van de Van der Hoeven kliniek en 50/50 Leger des Heils. Want sociale inclusiviteit is ook een noodzakelijk onderdeel van de circulaire economie, zie bijvoorbeeld het artikel van [Korhonen, Honkasalo, Seppälä]. Mensen met een uitdaging tot de arbeidsmarkt verzorgen de houten onderdelen en doen de opbouw op locatie. De biobased sierpotten op basis van aardappelzetmeel en zaagsel komen van GrowFun en de luchtzuiverende planten groeien op bij de kwekers van AirSoPure en Ogreen.

Drie circulaire kringlopen

Binnen de circulaire economie kennen we de biologische en de technische kringloop. Als derde zou daar de ‘inclusiviteitskringloop’ aan toegevoegd kunnen worden. Want menskracht mag zeker niet verloren gaan en kan op vele manieren duurzaam ingezet worden. De houten onderdelen, planten en sierpotten kunnen na gebruik terugstromen in de natuur en behoren daarmee tot de biologische kringloop. Maar het kan nog beter: de onderdelen plus de kussens kunnen hergebruikt worden of een andere functie krijgen en worden zo onderdeel van een technische kringloop. Alles bij elkaar levert dat een drievoudig circulaire GreenHub op.

Weg is de waan van de dag

De GreenHub, of dialoogbol, is dus een ideale circulaire gespreksruimte waar de dialoog dieper kan gaan dan bij een standaard tafel-en-stoel-gesprek. De functie van de luchtzuiverende planten is dan nog niet eens genoemd. Niet alleen filteren ze de lucht van fijnstof en CO2, het grote aantal planten zorgt vooral voor rust in je hoofd die normaal alleen in het bos te vinden is. In de GreenHub heerst een extra ontspannen sfeer die gebruikers even buiten de waan van de dag plaatst. Wat goed is om te weten, want de kosten van werkstress gerelateerd verzuim bedragen volgens de laatste cijfers van TNO ruim € 2,5 miljard op jaarbasis.

Meer weten

Zoals gezegd kun je goede dialooggesprekken voeren in een GreenHub. Maar er kan natuurlijk veel meer: denk aan sales gesprekken voor duurzame producten, korte team meetings of coaching gesprekken. Of wat denk je van een groene wachtruimte voor bezoekers met info over de duurzame ambities van jouw organisatie? Het kan allemaal. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een inspirerende gedachtewisseling en ontdek hoe de GreenHUb ook binnen jouw organisatie inzetbaar is!