we begeleiden stakeholderdialogen
DELA innoveert

De kwaliteit van een (stakeholder)dialoog wordt bepaald door de opzet en regels, hoe daarmee omgegaan wordt en de inzet van een onafhankelijke dialoogleider. Zoek jij nieuwe inzichten uit verschillende invalshoeken die tot een geheel gesmeed kunnen worden? Een stakeholderdialoog biedt voor elke organisatie succesrijke kansen op betekenis- en waardecreatie voor de lange termijn. Denk jij na over een dialoog met bijvoorbeeld medewerkers of stakeholders? Laat het ons weten en we ondersteunen je organisatie met onafhankelijke dialoogbegeleiding op maat!