we begeleiden stakeholderdialogen
DELA innoveert

Dialoog is een positieve, verbindende manier om met medewerkers, stakeholders, inwoners en belanghebbenden een gelijkwaardig gesprek aan te gaan. Daardoor levert dat In kleine of grotere kring verrassende inzichten, antwoorden of oplossingen op. Met een dialoog zorg je voor draagvlak en betrokkenheid bij een belang dat het individuele overstijgt. Opzet en regels bepalen de kwaliteit van een (stakeholder)dialoog. Samen met de inzet van een onafhankelijke dialoogleider bepaalt dat de uiteindelijke kwaliteit van de uitkomsten. Daarom begeleiden we stakeholderdialogen. Zoek jij nieuwe inzichten uit verschillende invalshoeken die tot een geheel gesmeed kunnen worden? Een stakeholderdialoog biedt voor elke organisatie succesrijke kansen op betekenis- en waardecreatie voor de lange termijn. Denk jij na over een dialoog met bijvoorbeeld medewerkers of stakeholders? Laat het ons weten, we begeleiden stakeholderdialogen voor elke organisatie met onafhankelijke begeleiding op maat!