Wordt stakeholderdialoog de nieuwe heilige graal?

Wie kunnen organisaties helpen bij het vaststellen van hun bestaansrecht? Hoe nemen we de juiste beslissingen bij lastige vraagstukken? Stakeholderdialoog biedt kansen en oplossingen. Ik wil weten of stakeholderdialoog de nieuwe heilige graal voor organisaties gaat worden.

de nieuwe heilige graal

Tijd voor people, planet & purpose

Als een prelude voor de jaren 20 is daar op 20 augustus 2019 het bericht dat Amerikaanse CEO’s afscheid nemen van het ‘shareholder first’ principe. Jamie Dimon, topman van JPMorgan Chase, stelt dat investeren in medewerkers en de gemeenschap de enige manier is om voor een langere periode succesvol te zijn. De 200 leden van zijn Business Roundtable gaan hier prioriteit aan geven. Dat betekent dat er nagedacht moet worden over people, planet en purpose. Daarvoor ga je natuurlijk het beste met je stakeholders in gesprek. Juist nu moeten organisaties en overheden nadenken over hun betekenis op lange termijn en de waarde die ze willen creëren. Het is immers een tijdperk van verandering, of is het een verandering van tijdperk? Succes draait steeds meer om samenwerken, kennis uitwisselen en creativiteit. Maar, hoe gaan we nu wijsheid, partnerkracht en nieuw inzicht ontsluiten in relatie tot de uitdagende vragen die ons bezighouden? 

Niet òf maar wanneer

Gelukkig is er goed nieuws voor alle bestuurders, directies en leidinggevenden die samenwerking belangrijk vinden. Een absolute must-do om antwoorden op de uitdagende vragen van deze tijd te krijgen, is het houden van stakeholderdialogen, stelt Farid Tabarki van Studio Zeitgeist in een toekomstvisie op BNR Nieuwsradio. Hij gelooft in de kracht van de dialoog. Door elkaar daadwerkelijk te ontmoeten en op een verbindende manier in gesprek te gaan, ontstaan nieuwe inzichten, kaders en antwoorden. Volgens Farid kunnen organisaties daarmee een betekenisvolle rol opbouwen voor de toekomst. Plus de aanzet geven tot de noodzakelijke cultuurverandering waar we in deze transformatietijd voor staan. ‘Het gaat niet om de vraag òf maar wanneer we met stakeholderdialoog gaan beginnen.’

In het overstijgende zit het verbindende

foto: clark cruz

Er is dus een positieve, verbindende manier om met medewerkers, stakeholders, inwoners en belanghebbenden een gelijkwaardig gesprek aan te gaan. Dialoog, in kleine of grotere kring, levert niet alleen verrassende inzichten, antwoorden of oplossingen. Het zorgt ook voor draagvlak en betrokkenheid bij een belang dat het individuele overstijgt. Het principe van de dialoog zorgt er o.a. voor dat deelnemers naar elkaar gaan luisteren, er een rem is op oordelen en samenwerking gestimuleerd wordt. Om meerdere redenen is het dus een goed idee om met je stakeholders of belanghebbenden de dialoog aan te gaan. Op verschillende plaatsen gebeurt dit al maar een echte omslag moet nog komen. Zet stakeholderdialoog de verandering in die nodig is en wordt het daardoor de nieuwe heilige graal voor de jaren 20? En zo ja, wat moet er dan gebeuren? Die vraag blijft bij mij nagalmen, net als een goede dialoog.

In gesprek met voorbeelden van de dialoog

het gesprek dat alles verandert

Ik ben dus benieuwd of stakeholderdialoog kan uitgroeien tot het beslissingsmodel voor de jaren 20, de nieuwe heilige graal voor bedrijfsleven, organisaties en overheden. De tijd lijkt er rijp voor. Op zoek naar meer inzichten ga ik in gesprek met voorbeelden van de dialoog. Ik bevraag ze over de betekenis van dialoog, waar ze het voor in zetten en wat hun ervaringen zijn. En natuurlijk welke stappen er genomen moeten worden om van de stakeholderdialoog het beslissingsmodel van de jaren 20 te maken. Want worden we niet allemaal beter van de uitkomsten van een dialoog? Laat het mij weten als jij nog iemand kent die ik absoluut moet interviewen als inspirerend voorbeeld. Alle portretten zijn te lezen in mijn blog op de website. 

Als onafhankelijk dialoogbegeleider help ik organisaties met de opzet en uitvoering van stakeholderdialoog.