DELA multi-stakeholderdialoog succesvol van start

De DELA multi-stakeholderdialogen zijn succesvol van start gegaan! Een grote groep van 19 stakeholders is onder leiding van Sjoerd Papa de dialoog gestart rondom het thema ‘privacy na overlijden’. Vanuit alle individuele ervaringen wordt gezamenlijk op zoek gegaan naar een gemeenschappelijke visie op het thema voor DELA. Een uitdagend project dat meerwaarde gaat opleveren voor alle deelnemers. Het doel van deze eerste serie dialogen is, naast het ontwikkelen van een visie op een belangrijk vraagstuk, ook om tot een aanpak te komen die gebruikt kan worden voor multi-stakeholderdialogen voor andere onderwerpen. De (multi-stakeholder) dialoog is een inspirerend middel voor organisaties die een ambitie hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.