Dialoog privacy na overlijden

DELA start een multi-stakeholderdialoog. Voelt u zich betrokken bij het onderwerp ‘privacy na overlijden’? Meld u dan aan voor deelname via dialogen@dela.org of kijk voor meer info op de website.

De mogelijkheid hebben om je persoonlijke leven te beschermen. Dat is privacy. Als het gaat om overledenen, dan is de privacywet echter niet van toepassing. DELA staat voor een waardig afscheid en vindt het belangrijk ook waardig om te gaan met privacy na overlijden. DELA wil graag anderen betrekken bij de ontwikkeling van haar visie op dit vraagstuk. Er wordt gedacht aan stakeholders die net als haar leden een wens, verwachting of belang hebben richting DELA. Om hen een stem te geven, organiseert DELA een cyclus van drie multi-stakeholderdialogen over het thema ‘privacy na overlijden’. ZINWAARTS mag als dialoogbegeleider optreden en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de multi-stakeholderdialoog bij DELA.

Wanneer het onderwerp ‘privacy na overlijden’ u aanspreekt, dan bent u van harte uitgenodigd mee te doen aan de dialogen. Deze vinden plaats in Eindhoven op donderdag 4 juli, maandag 9 september en donderdag 24 oktober 2019. De ontvangst is vanaf 14.00 uur, de dialogen zijn van 14.30 uur tot 17.30 uur. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie van de sessies. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Eveline Bouwman, coördinator multi-stakeholderdialogen, via dialogen@dela.org Voor meer info: https://lnkd.in/dccyeM7