Multi-stakeholderdialoog: dit levert het DELA op.

Je hebt er wel eens van gehoord; een multi-stakeholderdialoog. Maar wat is het en wat levert het op? Coöperatie DELA is er onlangs mee gestart en plukt nu al de vruchten! Ontdek hoe multi-stakeholderdialoog ook voor jouw organisatie waarde kan creëren.

In een serie van drie bijeenkomsten voert DELA dit jaar een dialoog met al haar stakeholders. Samen met Nyenrode promovenda Tanja de Jonge en Sjoerd Papa van ZINWAARTS wordt een passende vorm ontwikkeld die vast onderdeel van de beleidsvoering kan worden. Op 9 september vond de tweede dialoog plaats rond het thema ‘privacy na overlijden’. Verdeeld over een zestal deelonderwerpen kwamen een groot aantal ideeen, wensen en randvoorwaarden op tafel. Wederom waren alle deelnemers verrast over de meerwaarde die de dialoog oplevert. De opbrengsten van de tweede sessie zijn in veel gevallen nu al bruikbaar voor DELA terwijl de derde, afrondende bijeenkomst nog moet komen.

Waarom de keus voor een multi stakeholderdialoog? Bij coöperatie DELA hebben de leden het laatste woord over het algemene beleid. DELA wil nu ook andere externe stakeholders in dit proces betrekken. Stakeholders, die net als de leden een wens, verwachting of belang richting de organisatie hebben. De multi-stakeholderdialoog biedt DELA een aantal belangrijke voordelen:

  • nieuwe inzichten voor belangrijke vraagstukken
  • strategische input en visie voor nieuw beleid
  • breed draagvlak
  • transparantie
  • maatschappelijke betrokkenheid en waardecreatie

Wil je weten hoe multi-stakeholderdialoog ook voor jouw organisatie waarde kan creëren? Of weet je dat al en wil je een vrijblijvend gesprek over mijn rol als onafhankelijk dialoogleider? Maak dan nu een afspraak via het contactformulier of bel 06 4842 4843.