Opening GreenHub gemeentehuis Zeist

Woensdag 16 mei om 16:00 uur in het gemeentehuis van Zeist, vindt de officiële opening plaats van onze tweede GreenHub, de natuurlijke dialoogruimte met social impact. De GreenHub wordt ingezet rond het project ‘Inclusieve Samenleving’ waarvan de kick-off gelijktijdig plaatsvindt.  Lokatie Gemeentehuis Zeist, Het Rond 1. Inloop vanaf 15:45 uur, bijeenkomst 16:00 – 18:00 uur.

Programma kick-off en opening
– Korte schets project
– Lezing ‘route naar een inclusieve samenleving’ door Anouk Bolsenbroek, directeur InclusionLab
– Lancering App en website ‘Ongehinderd’; inzicht in toegankelijkheid van publieke locaties
– Opening ‘OnzeWereldbol’ (GreenHub) door wethouder Marcel Fluitman

Iedereen doet mee
In het Gemeentehuis symboliseert ‘OnzeWereldbol’ (GreenHub) een groene, gezonde en duurzame wereld. Een wereld die haalbaar wordt als we samen invulling geven aan de uitgangspunten van een inclusieve samenleving. De GreenHub zal als inspiratie- en dialoogruimte worden ingezet om in gesprek te gaan over de 12 doelen van de inclusieve samenleving. Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven van Zeist die een bijdrage willen leveren aan het realiseren van een van de 12 doelen, kunnen in gesprek gaan met het OnzeWereldbolteam, een idee posten per email of in de speciale brievenbus in de GreenHub een bericht achterlaten. Zo kunnen vernieuwende partnerschappen ontstaan om samen doelen te bereiken.

Social impact
Met de GreenHub leveren we op drie niveaus een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). Door gebruik te maken van duurzaam hout, circulair vilt, planten en potten van gerecycled kunststof, leveren we een bijdrage aan verantwoorde consumptie en productie (doel 12). Onze sociale partners geven mensen kansen om (weer) mee te doen in de maatschappij en leveren daarmee een bijdrage aan eerlijk werk en economische groei (doel 8). De groene omgeving stimuleert je inspiratie, geluksbeleving en geestelijke ontspanning. De planten zuiveren de lucht van fijnstof en CO2. Dat is allemaal goed voor onze gezondheid en welzijn (doel 3).