Desirée van de Ven: ‘De SDG’s werken aanstekelijk’

Desirée van de Ven, Strategisch adviseur en SDG coördinator Utrecht

Wie kunnen organisaties helpen bij het vaststellen van hun bestaansrecht? Hoe nemen we de juiste beslissingen bij lastige vraagstukken? Stakeholderdialoog biedt kansen en oplossingen. In gesprek met Desirée van der Ven, Strategisch adviseur en SDG coördinator Utrecht, over haar dialoogmodel.

Geen werkdag zonder de stad

Dialoog is zoiets als ademhalen. Dat doe je gewoon. Voor Desirée van de Ven is het allemaal heel vanzelfsprekend. Tijdens haar studie Sociologie kon je haar al op straat vinden in gesprek met bewoners. En later in Nicaragua ziet ze de dialoog in werking als onderdeel van een participerende samenleving: inwoners en overheid die samen een begroting opstellen. Haar leven en werk draait om het gesprek met mensen. Delen, luisteren, toetsen en samen doelen behalen. Het contact met mensen geeft haar energie. ‘Dialoog is een wisselwerking. Ik kan mij niet een werkdag voorstellen zonder direct contact met mensen in de stad. Dat contact maakt het werk voor mij juist interessant.’

Niet de standaard tafel-en-stoel omgeving

Desirée van de Ven is coördinator van de Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen de gemeente Utrecht. Haar taak: de SDG’s op de Utrechtse kaart zetten en dan niet alleen met plannen. Daarom voert ze een actieve SDG dialoog op drie verschillende niveaus. Met het ambtelijk apparaat bijvoorbeeld hoe de inkoop van straatmeubilair duurzamer en socialer kan door dit te koppelen aan de SDG’s. Of hoe bedrijven door met de SDG’s te gaan werken nieuwe orders kunnen binnenhalen. Desirée stimuleert, motiveert en maakt de dialoog zichtbaar. Denk aan de GreenHub die in het Stadskantoor staat. Ze zit regelmatig in deze SDG dialoogbol, zoals zij hem noemt, en heeft verrassende gesprekken met inwoners. ‘Het is niet de standaard tafel-en-stoel omgeving en dat roept leuke, spontane reacties op, ook over de planten.’ Verder voert ze nog een internationale dialoog met 58 Europese steden, klimaatvriendelijk via webinars.

De SDG’s werken aanstekelijk

‘SDG’s behalen zonder bijdrage van anderen is niet mogelijk’, stelt de Utrechtse “SDG dialoogmissionaris”. Landen, bedrijven, lokale overheden, scholen, inwoners, iedereen moet met elkaar in dialoog. Voor haar SDG werkplan ’20-‘22 voert ze een dialoog met zo’n 20 stakeholders uit de stad. De groep is flink gegroeid want de SDG’s werken aanstekelijk. ‘Door te doen merk je dat het werkt en krijg je draagvlak. Mensen hebben vaak weinig idee van wat de gemeente allemaal doet. Met de SDG dialoog laat ik het verband zien tussen bijv. schulden en armoede oplossen en ongelijkheid verminderen. Of hoe het huisvestingsbeleid bijdraagt aan klimaat- en energiedoelen. We laten zien dat er meer partijen mee bezig zijn, tot op wereldschaal.’  

Niet elke bijeenkomst is een dialoog

De inzet van stakeholderdialoog is voor de SDG’s dus zeer geschikt. En Desirée van de Ven gelooft in de inzet van stakeholderdialoog voor elk vraagstuk of plan. Iedereen heeft immers belang bij de uitkomsten. Vraag is wel, hoeveel stakeholders kun je erbij betrekken en wie zijn dat? Haar tip: trek voldoende tijd uit voor het proces, dat betaalt zich dubbel en dwars terug in latere fases. Over haar eigen rol is ze heel duidelijk. ‘Ik ben niet bang om fouten te maken, voel me veilig om te delen en probeer het goede voorbeeld te geven.’ Om van de dialoog het beslissingsmodel van de jaren 20 te maken moet er nog wel wat gebeuren. Er zijn zoveel bijeenkomsten, workshops en vergaderingen die vaak ten onrechte dialoog genoemd worden. ‘We moeten minder in standpunten praten en meer naar elkaar luisteren. Minder uit eigen belang handelen en meer vanuit gedeeld belang.’ Ze denkt aan interne dialoogtraining en workshops voor stakeholders. De eerste stap is te ontdekken hoe je met elkaar een echte dialoog voert: met aandacht voor de uitgangspunten en regels. ‘Want steeds meer partijen en gemeenten willen er immers mee aan de gang!’

Meer voorbeelden van stakeholderdialoog

Ik ben benieuwd of stakeholderdialoog kan uitgroeien tot een leidend beslissingsmodel voor de jaren 20. De tijd lijkt er rijp voor. Op zoek naar meer inzichten ben ik in gesprek over stakeholderdialoog met voorbeelden van de dialoog. Ik bevraag ze over de betekenis, waar ze het voor inzetten en wat hun ervaringen zijn. En natuurlijk welke stappen we moeten nemen om stakeholderdialoog uit te laten groeien tot een leidend beslissingsmodel van de jaren 20. Want worden we niet allemaal beter van de uitkomsten van een dialoog? Laat het mij weten als jij nog iemand kent die ik absoluut moet interviewen als inspirerend voorbeeld. Alle portretten zijn te lezen in mijn blog op de website. 

Als onafhankelijk dialoogbegeleider help ik organisaties met de opzet en uitvoering van stakeholderdialoog.